Ο νονός μου κι εγώ

Ο νονός μου κι εγώ

Posted by on Sep 29, 2016 in Blogposts, Books | No Comments

Απόσπασμα απο το νέο βιβλίου του Ηλία Κουλουκουντή «Απρόσιτες Ακτές – Η ζωή μου σε μια Ελληνική Εφοπλιστική Οικογένεια» Μέρος πρώτο – Παιδικά Χρόνια, Κεφάλαιο 4 […] Και ετσι, η μητέρα μου εγκατέλειψε τον ήλιο και τη θάλασσα, το περιβόλι με τις πορτοκαλιες και τις λεμονιές που έριχναν την προστατευτική τους σκιά πάνω στα παιδικά […]

Aphrodite of Kasos

Aphrodite of Kasos

Posted by on Sep 7, 2016 in Blogposts, Books | No Comments

An excerpt from the new e-book “The Feasts of Memory” in view of the upcoming book “Bold Coasts” that will be published in Greek in the spring of 2017. The ship set out at dawn. Beyond the eastern tip of Crete, we crossed the straits the sailing ships had crossed with cargoes bound for Egypt. […]

Elias the Greek

Elias the Greek

Posted by on Aug 4, 2016 in Blogposts, Books | No Comments

Excerpt from Elias Kulukundis’ upcoming book “Bold Coasts”  […] I have been eternally irritated by the romantic concepts of Greece that were prevalent in the 1960’s, the assumption of the non-Greek public that Greece and Greekness were a continual celebration of freedom and spontaneity, and all Greeks were an incarnation of Kazantzakis’s hero Alexis Zorba. […]

The feast of Kleithonas

The feast of Kleithonas

Posted by on Jun 24, 2016 in Blogposts, Books | No Comments

On the 24th of June, Greek Orthodox Church celebrates the birth of St. John the Baptist and on the eve of this feast the custom of “Klidonas”/”Kleithonas” still takes place. Since ancient times various customs related to summer solstice were passed in the Christian world and linked to the Nativity of John the Baptist. These […]

Isaiah’s Dance

Isaiah’s Dance

Posted by on Jun 8, 2016 in Blogposts, Books | No Comments

Excerpt from Elias Kulukundis new book “Bold Coasts” – Chapter 42: Labor Day […] Since we are giving a lunch in honour of ourselves after the wedding on Saturday,” Lucy wrote her parents, “we decided we had better do it in style. Right now the house is crawling with people, some cleaning windows, some incidentally […]

“Bold Coasts” – The new book by Elias Kulukundis

“Bold Coasts” – The new book by Elias Kulukundis

Posted by on Apr 12, 2016 in Blogposts, Books | One Comment

Elias Kulukundis started a cycle of memoirs when he was twenty-seven, taking Isaac Singer’s advice to young writers to write something that only they could write. Though his books take his own life as a point of departure, they incorporate Greek historical events of the 20th century including the unification of the Dodecanese Islands with […]